Umeå universitet och Lärarhögskolan inbjuder härmed till informationsträff angående start 2023 av yrkeslärarprogram i Skellefteå tisdagen den 3 maj kl. 15.00 – 15:45.

För att klara den pågående gröna industrirevolutionen och hela samhällets omställning behövs fler som söker yrkeslärarutbildningen. Av det skälet får du denna inbjudan som vi önskar att du sprider i dina nätverk. 

Mötesinnehåll: Information om yrkeslärarprogrammet, hur ansökan görs samt nuvarande studenters studieerfarenheter. Mötet avslutas med frågor som kan riktas till lärare, ansvariga för utbildningen och studenter.

Information och länk till infoträffen hittar du här

Läs mer om utbildningen här