Utbildningslängd: 40 veckor (2 terminer)

Ort: Lycksele (teoridelarna, Lärlingsplacering ute i gruva)

Upplägg: Teoriveckor i Lycksele. 70% av tiden är ute på Lärlingsplats i någon av Bolidens gruvor. Lärlingsvux.

Sista ansökningsdag: 15 april

Läs mer om utbildningen här