Arbetsmarknad &
Näringsliv.

Läs mer om olika yrken och inspireras för att hitta ditt nästa karriärsteg.

Testa även att söka på ett yrke i Arbetsförmedlingens egna formulär nedan alternativt surfa in på deras webbsida:
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/hitta-yrken/

Hur stor är chansen att hitta jobb inom ditt drömyrke?
Hitta yrkesprognoser här. Prognosen baseras på rekryteringsbehovet i hela landet, inte bara Västerbotten: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/hitta-yrkesprognoser/yrkesomraden

INGA BETYG – MEN ERFARENHET

Validering handlar om att erkänna och tillvarata människors faktiska eller reella kunskap och kompetens oberoende av hur den förvärvats. Det handlar om kunskaper man har skaffat sig i arbetslivet, i studiecirkeln eller på sin fritid.

Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller icke-formell utbildning, till exempel en kurs på fritiden. Även du som har formella betyg från en utbildning kan valideras och på så vis förkorta tiden på en annan utbildning, så att du slipper läsa det du redan kan.

Den samlade, faktiska kompetens som en individ har kallas reell kompetens. Validering är en metod för att synliggöra reell kompetens. Den faktiska kompetensen bevisas genom olika test. Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att visa på kompetensen ändå.

 

Utländsk utbildning

Har du avslutat en utländsk utbildning? Kontakta Universitets- och högskolerådet som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar. Tänk på att du behöver papper som intygar vilka studier du har genomfört. I vissa fall måste de också översättas till svenska eller engelska. Arbetsförmedlingen kan ibland hjälpa dig med översättningen om du är inskriven där.

Läs mer hos UHR Bedömning av utländsk utbildning – Universitets- och högskolerådet (UHR)

 

Validering av kunskaper på gymnasial nivå

Kommunerna stöttar dig i valideringsprocessen, och i kombination med prövning kan du få betyg på en nationell kurs.

Här finns Skolverkets information för dig som vill validera: Validering av kunskap och kompetens – Skolverket

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare i din kommun.

 

Har du erfarenhet av ett yrke?

Har du erfarenhet av ett yrke, men saknar intyg? Då kan du få hjälp att få dina yrkeskunskaper bedömda. Bedömningen består av både praktiska och teoretiska prov i en så kallad validering. Hittills har 25 branschmodeller för validering tagits fram i Sverige och de omfattar cirka 140 yrkesroller.

 

Branschmodeller

 

Industrivalidering

 

Arbetsförmedlingens valideringar

 

Vill du räkna in tidigare studier?

Tänker du utbilda dig och vill att dina tidigare kunskaper ska räknas in? Kontakta din skola eller ditt universitet och fråga om du kan få tillgodoräkna dig kompetensen.

Denna video berättar hur validering går till.

Behöver du eller dina medarbetare kompetensutvecklas?

Kommer din arbetsplats att ha ett stort rekryteringsbehov framöver?

Ta kontakt med Lärcentrum i din kommun för dialog kring utbildningsmöjligheter, bollplank och vägledning.

Kompetensutveckling handlar om att utveckla kunskaper som en person åstadkommit genom både sin personliga utveckling och sin karriär. Lärandet kan omfatta allt ifrån universitetskurser och kurser på utbildningsföretag till konferenser, mässor och informella möten.

Kompetensutveckling är nyttigt för alla yrkesverksamma personer, men även för de som är arbetssökande. Det är viktigt för alla företag och organisationer i syftet att öka deras medarbetares kunskaper och färdigheter. På sikt leder arbetet med kompetensutveckling till förbättringar och effektivitet inom företaget. Många personer väljer ofta fortbildning på grund av ett intresse att förbättra karriärutveckling, för att hålla sig uppdaterad och förbättra sin yrkeskompetens.

Vilket behov som finns av kompetensutveckling är olika på olika arbetsplatser. Det är något som kan ge såväl ny inspiration och motivation i det dagliga yrket, men det är också nödvändigt för att anställda ska vara uppdaterade inom sin yrkesroll. I takt med att arbetsmarknaden förändras är kompetensutveckling något som bidrar till att behålla en anställningsbarhet och bredda möjligheterna på arbetsmarknaden.

Bristyrken på gymnasial nivå

 

 • Restaurangbiträden
 • Kock
 • Kallskänka
 • Undersköterska
 • Barnskötare
 • Vårdbiträde
 • Elevassistent/Personlig assistent
 • Montör
 • Säljare
 • Snickare
 • Maskinoperatör
 • Fordonsmekaniker
 • Maskinförare
 • Maskinoperatör
 • Anläggningsarbetare
 • Installation- och industrielektriker

 

Sammanställningen uppdateras löpande och gäller regionalt. Den baseras på underlag från aktörer med regionalt kompetensförsörjningsansvar men bör ej ses som heltäckande. Vill du veta mer om specifika behov i din ort ta kontakt med Lärcentrum i din hemkommun. 

 

Bristyrken på eftergymnasial nivå
 • Ingenjörer
 • Lärare på alla skolnivåer
 • Fritidspedagog
 • Arbetsterapeut
 • Sjuksköterska
 • Läkare
 • Systemutvecklare
 • Stödpedagog
 • Tandtekniker
 • Biomedicinsk analytiker
 • Sjukgymnast
 • Barnmorska
 • Socialsekreterare/Kurator/Socionom
 • Drift- och fastighetstekniker

Sammanställningen uppdateras löpande och gäller regionalt. Den baseras på underlag från aktörer med regionalt kompetensförsörjningsansvar men bör ej ses som heltäckande. Vill du veta mer om specifika behov i din ort ta kontakt med Lärcentrum i din hemkommun. .

CSS is located in a code module under this text