Egen försörjning
Under Studietiden.

 

Det vanligaste sättet att finansiera sina studier är att söka olika former av studiestöd från CSN.

CSN står för Centrala Studiestödsnämnden

Studiemedel

Det vanliga studiemedlet från CSN består av två delar. Den ena delen är ett bidrag som du får under förutsättning att du sköter dina studier. Den andra delen är ett lån. Låndelen betalar du tillbaka under ett antal år efter att du studerat färdigt. Studiemedel ansöker du om själv på CSN´s hemsida.

 

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag för dig som är arbetslös och behöver utbildning på grundskole- eller gymnasienivå. Det finns vissa kriterier som behöver vara uppfyllda bland annat kring ålder och inskrivning på arbetsförmedlingen för att du ska kunna söka studiestartsstöd. Du ska också ha kort tidigare utbildning. Mer information finns på CSN´s hemsida. Du ansöker om studiestartsstöd hos din hemkommun.

Omställningsstudiestöd

Ett särskild bidrag och lån för dig som har arbetat ett längre tag och vill stärka din ställning på arbetsmarknaden. Det riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid.

Mer information

På CSN´s hemsida (https://www.csn.se/) kan du läsa mer om olika studiemedel och vad som gäller beroende på vilken typ av utbildning du läser, du kan räkna ut hur mycket pengar du kan få per vecka samt göra din ansökan.

Se denna film för att se hur man kan ansöka om studiemedel

I vissa fall kan du som är arbetssökande studera med bibehållen ersättning från Arbetsförmedlingen. Det är bara Arbetsförmedlingen som kan svara på om du är berättigad att studera med ersättning från dem.

Här kan du läsa mer: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/utbildning-och-studier/studiefinansiering

I vissa fall kan Försäkringskassan finansiera studier. Det kan exempelvis vara om man har en funktionsnedsättning som påverkar studierna så att man behöver längre tid för att bli klar med gymnasieskolan. Då kan man i vissa fall ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Det är bara Försäkringskassan som kan svara på att du är berättigad ersättning för studier från dem. För mer information om detta besök https://www.forsakringskassan.se/

CSS is located in a code module under this text