FAQ

Hur ansöker man till en komvuxutbildning i en annan kommun?

En komvuxutbildning i en annan kommun ska godkännas av din hemkommun, eftersom det är hemkommunen som betalar. Skicka ansökan till din hemkommun också, så att de an skicka beslut om interkommunal ersättning till anordnarkommunen.

Vem ska jag kontakta om jag behöver vägledning?

Kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan under ”Kontakta oss/vägledning”.

 

Kostar utbildning något?

Generellt kan man säga att utbildning för vuxna är gratis i Sverige om du är bosatt här. Det gäller utbildning på Komvux, folkhögskola, högskola/universitet och yrkeshögskola.

Du får dock oftast själv stå för kurslitteratur – de böcker du behöver utbildningen – och se till att du har en egen dator. Ex vissa folkhögskolor tar ut en mindre serviceavgift för att låna kurslitteratur, kopieringskostnad osv. Om det är en yrkesutbildning kan du behöva ordna egen klädsel som krävs, exempelvis skyddsskor.

Enstaka yrkeshögskolor har avgift för att man ska gå, som ska vara betalad in innan man börjar, men de allra flesta utbildningar även på yrkeshögskolan är gratis.

Jag har betyg från ett annat land, vad ska jag göra med dem?

Om du skickar in en ansökan om utlåtande på din utländska utbildning till UHR (https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning) så kan du dels få veta om du behöver läsa något i Sverige för att vara behörig att läsa på universitet/högskola i Sverige. Du får  också en jämförelse av din utbildning mot Svenska skolsystemet som du kan använda när du söker jobb. För att UHR ska bedöma dina betyg och utbildningsdokument behöver du ha läst på gymnasienivå och de måste vara översatta om de är utfärdade på något annat språk än engelska, franska, spanska tyska eller de nordiska språken

Hur gör man en prövning på Komvux?

En prövning kan du göra på vilket Komvux du vill, oavsett var du är folkbokförd. Hur ofta och när varje Komvux har prövning skiljer sig. Ta kontakt med Komvux på den ort du vill göra prövning, eller läs på deras hemsida hur du går till väga.

Själva prövningen består av ett skriftligt prov och i vissa fall även en muntlig del eller laboration. Du får ingen undervisning inför prövningen utan ansvarar själv för att läsa in dig på det som krävs. Innan du får göra en prövning ska du ha ansökt samt betalat in prövningsavgift som vanligtvis är 500kr. Man kan inte söka studiemedel från CSN för att göra prövningar.

Jag ska söka till en högskoleutbildning, hur vet jag vad jag är för jämförelsetal att konkurrera med, vad mina betyg är värda?

antagning.se finns ett verktyg där du kan räkna ut ditt jämförelsetal. Du hittar verktyget under ”Dina betyg”. Välj rätt skolform och läs där hur du använder räkneverktyget.

Hur kan jag öka chanserna att komma in på önskad högskoleutbildning?

Det finns lite olika sätt att öka sin konkurrenskraft till en högskoleutbildning. Det kan exempelvis vara att skriva högskoleprovet för att konkurrera i fler urvalsgrupper, att göra en prövning på en kurs du redan har betyg i för att försöka höja betyget och därmed jämförelsetalet eller att läsa en meritpoängskurs. Meritpoängskurser, till skillnad från behörighetskurser, är du dock inte garanterat att få läsa på Komvux.

studera.nu kan du kolla titta på hur antagningsstatistiken sett ut de senaste antagningarna för respektive program och lärosäte.

När kan man söka till en yrkeshögskoleutbildning?

Det finns inget fast datum som gäller för samtliga utbildningar inom Yrkeshögskolan. Du behöver gå in och läsa på anordnarens hemsida eller på yrkeshogskolan.se för att se när sista ansökningsdag är för den utbildning du vill gå. Man ansöker direkt till den valda yrkeshögskolan. Ibland händer det att de har öppet för sen anmälan – ifall det är få som sökt utbildningen.

CSS is located in a code module under this text